Οι γουμένισσες αλλάξαν «γειτονιά»…

«οι γουμένισσες» το καλοκαίρι του 2017 αλλάξαν «γειτονιά» και μεταφέρθηκαν στην Βιομηχανική περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη σε νέες εγκαταστάσεις 2000 τ.μ., με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, την ακόμα μεγαλύτερη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και την βελτίωση της διοικητικής οργάνωσης, της αποθήκευσης και διανομής.

Οι γουμένισσες Copyright © 2023 Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed